Afdødekontakt

Alle mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv at miste en de elsker. Sorgen og savnet kan ofte være en hård omgang, og mange har svært ved at finde den nødvendige trøst og afklaring på tabet af deres nærmeste. Her kan kontakten til den afdøde hjælpe i en meget positiv og afklarende retning.

Det at skabe kontakt til en afdød skal være en lettende og trøstende oplevelse, og en oplevelse der kan hjælpe een videre i ens liv. Kontakten til en afdød kan også give svar på nogle uafklarede ting som skaber blokeringer for én, og kontakten kan virke som decideret sorgbearbejdning.

Grunden til jeg valgte at uddanne mig som medie, er fordi afdødekontakten har været en meget vigtig del af min egen sorgbearbejdning, da jeg mistede min mand og søn i en ulykke for 4 år siden, og her var det afdødekontakten jeg fik allermest ud af selv. Det satte jeg mig for at uddanne mig indenfor, så jeg kunne hjælpe andre i deres sorgprocess og dermed hjælpe én videre.

Hvad kræver det af DIG?
At du har et åbent sind. Tror på at der er energetisk liv efter døden, og at du selvfølgelig har nogle afdøde du gerne vil i kontakt med.